Jsme akreditované školící středisko pro pracovní činnost: Obsluha vysokozvižného vozíku

Školící středisko - teoretická výuka

Praktická část - technika vozíku, jízdy, manipulace s břemeny se školí v areálu firmy


Žádost o přijetí na školení

Posudek lékaře k žádosti o přijetí

Akreditace pro provádění školení řidičů VZV