Provádíme technické prohlídky všech typů a značek vysokozdvižných vozíků přímo u zákazníka. Technik provádějící prohlídky je držitelem certifikačního osvědčení. Tuto povinnost má každý provozovatel stanovenou §134a odst.1, písm.c) zák.práce a dále pak nařízením vlády č.378/2001 Sb. TP je platná 1 rok.

Provedení technické prohlídky je doloženo protokolem o TP a  na vozík je vylepena známka o provedení TP s vyznačením data prohlídky.

 

 

Provedení technické prohlídky                     980,- Kč/kus

Doprava technika                                           7,50 Kč/km

 

 

KONTAKT:                                           voziky@vodest.cz

                                 Telefon:   0420  415 218 005, 0420 603 212 316

                                                   

                                                 

                                                    603 212 316 - pan Rostislav Sokoluk

             

Osvědčení k provádění TP