Specialista na vysokozdvižné vozíky

Správa dat

Prohlášení o zabezpečení dat a součinosti v jejich správě

 1. Naše systémy jsou maximálně zabezpečeny proti napadení a zcizení dat v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 2. Prohlašujeme, že s daty u nás uloženými nebude dále jinak nakládáno bez svolení zákazníka.

 3. Prohlašujeme, že data nebudou šířena a poskytována třetí osobě a bude zachována mlčenlivost o datech a osobních údajích zákazníků. 

 4. Prohlašujeme, že data budou v případě žádosti odstraněna a to i z plánovaných záloh či záloh vytvořených (kompletně vymazána) v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 5. Prohlašujeme, že jsme připravení na GDPR směrnici v službách, které poskytuje v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 6. Závazek spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru:
  - že bude splněna dostupnost údajů a informací o zpracování pro subjekt údajů,
  - bude realizováno právo subjektu na opravu a výmaz údajů, 
  - bude realizováno právo na omezení zpracování,
  - bude možnost subjektu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, 
  - bude realizováno právo na přenositelnost údajů (subjekt má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
  - podpora logování v čitelné formě a s takovým rozsahem, že bude možné jednoznačně prokázat denní činnosti informačního systému (nebo programu) s vazbou na uživatele a jeho činnost.

 7. Po ukončení smlouvy odstranit kopie, zničit nebo předat osobní údaje o klientovi v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

Udělení souhlasu na zpracování osobních údajů dle smluvních podmínek

1. Udělujete tímto souhlas o zpracování osobních údajů v souladu o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, www, IČO, telefonní číslo, polohu mapy, struktualizovanou nabídku produktů a služeb, další dle potřeb zákazníka e-shopu.

2. Data je nutné zpracovat za účelem nákupu na Internetu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. Poskytovatel softwaru, doménových a hostingových služeb, účetní, jiné s prověřením na zpracování osobních dat

 • b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.